Theorie

Voordat u het praktijkexamen mag doen moet eerst het theoriecertificaat worden behaald. De minimumleeftijd voor dit examen is 16 jaar; het certificaat is 1,5 jaar geldig. Het examen duurt 45 minuten en bestaat uit drie onderdelen: Gevaarherkenning, verkeersregels en verkeersinzicht.

Gevaarherkenning:
Er worden 25 vragen gesteld waar u per vraag 8 seconden de tijd voor hebt. U moet minimaal 13 vragen goed hebben beantwoord.

Verkeersregels en verkeersinzicht:
Er worden 30 vragen gesteld over verkeersregels en 10 vragen over verkeersinzicht. U moet minimaal 35 vragen goed beantwoorden.

Om u zo goed mogelijk voor het examen te kunnen voorbereiden, bestaat er goed lesmateriaal.
Bij voldoende aanmeldingen kunnen theorielessen gevolgd worden bij de rijschool. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

tel: 0317-616276    mob: 06-51791262    Molenberg 17     3911PP    Rhenen